Miasto i Gmina Wieleń

Dofinansowanie na przebudowę sali wiejskiej w Gulczu

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (VI edycja) Gmina Wieleń otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej we wsi Gulcz. 

Wartość szacunkowa zadania to: 2.040.500,00 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1.999.690,00 zł (co stanowi 98% wartości szacunkowej inwestycji). 

 Zadanie planowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 


Informacja:

Radosław Janecki

Urząd Miejski w Wieleniu

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności