Miasto i Gmina Wieleń

Mikołajkowy gminny konkurs plastyczny

Mikołajkowy 

gminny konkurs plastyczny 

pt. „Elfy, skrzaty-pomocnicy św, Mikołaja”. 

ONLINE 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego  jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu.

2. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą brać udział dzieci z miasta i gminy Wieleń.

3. Technika i forma prac:

- technika prac dowolna,

- organizator zachęca uczestników do zapoznania się z nowymi technikami wykonania prac plastycznych,

- wielkość prac dowolna.

4. Wszystkie prace powinny zawierać czytelne  informacje (drukowanymi literami, nie pisać na pracy) z następującymi danymi:

- imię i nazwisko, wiek

- miejscowość,

- numer telefonu.

5. Oceny prac dokona Komisja artystyczna powołana przez Organizatora.

6. Prace będą oceniane w grupach wiekowych:

- kat. I  dzieci w wieku przedszkolnym,

- kat. II    kl. I-III

- kat. III   kl. IV–VI

7. Kryteria oceny: oryginalność pomysłu, staranność i trudność wykonania, estetyka pracy, ogólny wyraz artystyczny, zgodność z tematyką konkursu.

8. Prace należy nadesłać w formie fotografii na adres poczty mgok-strzelnica@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020 r.

9. Finał konkursu zostanie ogłoszony dnia 04.12.2020 r. na stronie www.mgok-wielen.pl oraz na portalu społecznościowym Organizatora. Wszystkie prace konkursowe zostaną wywieszone w oknie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wieleń przy ul. Kościuszki w Wieleniu.

10. Wyniki wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do wiadomości publicznej. Dodatkowo zostanie przydzielona nagroda publiczności za uzyskanie największej ilości polubień na portalu społecznościowym Organizatora.

11. Uwagi ogólne:

- w przypadku dzieci  w kat I Przedszkola dopuszczalna jest pomoc dorosłych, jednak Organizator zachęca opiekunów i rodziców do pozostawienia jak największej swobody młodym uczestnikom konkursu,

- dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu,

- dodatkowe informacje pod nr tel. (67) 25 61 660 i pod adresem poczty e-mail: mgok-strzelnica@wp.pl oraz na stronie internetowej www.mgok-wielen.pla także na www.facebook Ośrodek Kultury Strzelnica.

12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności