Miasto i Gmina Wieleń

Podpisanie umowy dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu”

W dniu 13 listopada 2020 r. została podpisana umowa dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ulicy Kasprzaka w Wieleniu”. Z uwagi na panującą sytuację zagrożenia epidemiologicznego podpisanie umowy odbyło się w sposób korespondencyjny. Wykonawca robót został wybrany na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zadanie dotyczy realizacji inwestycji na bazie opracowanej wcześniej na zlecenie Gminy Wieleń dokumentacji projektowej. Zakres prac obejmuje wykonanie parkingu dla pojazdów samochodowych na niezagospodarowanym obecnie placu pomiędzy ulicami Kasprzaka i Wybickiego. Dodatkowo wykonana zostanie droga o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej- łącznik pomiędzy ulicami Kasprzaka i Wybickiego. Teren przewidziany pod miejsca parkingowe oraz drogę dojazdową zostanie odwodniony poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Łącznie wykonanych zostanie 29 miejsc postojowych. Przewidziano także wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego oraz lamp oświetlenia ulicznego w obrębie placu postojowego. W ramach prac zostaną wykonane także dojścia oraz zagospodarowanie zieleni. Będzie to kolejne miejsce po ulicy Nowe Miasto, na którym zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe.

 

Na realizację zadania Gmina Wieleń otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest w całości finansowane z ww. środków. Wkrótce nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Umowny termin zakończenia prac przewidziano na 31.08.2021r.

 

Informacja:

Radosław Janecki

Urząd Miejski w Wieleniu

 

Wyciąg z projektu budowlanego- projekt zagospodarowania terenu- budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu 

 

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności