Miasto i Gmina Wieleń

Podpisanie umowy na prace wodociągowe Al. Zamkowa w Wieleniu z przedstawicielem Zakładu Robót Instalacyjno Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. Złotów

W dniu 26 stycznia 2022r., po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym, podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej Al. Zamkowa w Wieleniu”. Zakres zadania obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od ulicy Pilskiej, wzdłuż Alei Zamkowej w kierunku mostu na rzece Noteć oraz budowę odcinka sieci wraz z podłączeniem obiektu śluzy. Łącznie wykonana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 1,88 km.

Inwestycja realizowane będzie na bazie opracowanego w latach 2019- 2021 projektu budowlanego. Umowny koszt prac budowlanych to: 587.940,00 zł. Roboty budowlano- montażowe wykonane zostaną w terminie do ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie jest w całości finansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Wieleń z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kończą się również prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji technicznej dla wodociągowania posesji w obrębie m. Gulcz Wybudowanie. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy prac wodociągowych w obrębie m. Gulcz Wybudowanie- I etap, odcinka sieci w Nowych Dworach oraz kilku przyłączy wodociągowych na os. Międzylesie w Wieleniu. Szacuje się, że realizacja tego etapu prac wodociągowych zakończona zostanie w bieżącym roku.   

Informacja:
Referat Techniczno- Inwestycyjny
Urzędu Miejskiego w Wieleniu

1
2
3

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności