Miasto i Gmina Wieleń

Trwają prace wodociągowe

Na mocy podpisanej w kwietniu br. roku umowy z wykonawcą robót trwają prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Zapewnienie dostępu do wody dla odbiorców z terenu Gminy Wieleń- budowa sieci wodociągowych w m. Nowe Dwory, Rosko, os. Międzylesie w Wieleniu”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyłącze w obrębie wsi Nowe Dwory, wodociągowanie ulicy Polnej w Rosku oraz zabudowań Rosko Wybudowanie oraz wodociągowanie osiedla Międzylesie w Wieleniu. Obecnie wykonano zakres prac na terenach wiejskich, tj. w m. Nowe Dwory i Rosko. Wykonawca rozpoczął zakres rzeczowy planowany do wykonania w obrębie osiedla Międzylesie w Wieleniu. Łącznie, w ramach podpisanej umowy, wykonana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 3,79 km.  Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał br. Inwestycja realizowana jest na bazie opracowanych wcześniej projektów budowlanych. Umowny koszt prac budowlanych to 690.768,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Wieleń z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

W drugiej połowie roku planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy prac wodociągowych w obrębie m. Gulcz Wybudowanie oraz ulicy Pilskiej i Alei Zamkowej w Wieleniu.   

 

 

Informacja:

Radosław Janecki

Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Wieleniu

 


powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności