Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024 – GMINA WIELEŃ - działki rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 rok - GMINA WIELEŃ
 
 Harmonogram wywozu odpadów na 2023 rok - GMINA WIELEŃ

 

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 – GMINA WIELEŃ - działki rekreacyjno-wypoczynkowe (Dzierżążno, Kałądek)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 – GMINA WIELEŃ - działki rekreacyjno-wypoczynkowe (Biała, Mężyk, Miały)

Wnioski w sprawie udzielenia pomocy finansowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 – GMINA WIELEŃ
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022 – GMINA WIELEŃ - firmy
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021 – GMINA WIELEŃ - nieruchomości zamieszkałe
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021 – GMINA WIELEŃ - firmy
Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021 – GMINA WIELEŃ - działki rekreacyjno-wypoczynkowe

Prezentacja przedstawiająca zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Ekoporadnik dla Mieszkańców

 
CO Z ODPADAMI W CZASIE EPIDEMII? NOWE WYTYCZNE MINISTRA KLIMATU I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

GDZIE WYRZUCAĆ MASECZKI I RĘKAWICZKI

Skąd wziąć worki na odpady? Podpowiadamy

Nowa stawka i obowiązkowa segregacja

Odbiór odpadów z gospodarstw agroturystycznych.

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla obszaru działania Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregacje odpadów u źródła


PSZOK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marianowie (teren składowiska odpadów)

czynny jest w dniach:

poniedziałek, środa i sobota w godzinach od 9:00 do 17:00

nr

 

PSZOK zapewnia wygodne oraz bezpieczne dla zdrowia i środowiska pozbycie się odpadów problemowych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

 

Pamiętaj !

  • Odpady muszą być posegregowane,
  • Odpady przyjmowane są wyłącznie od osób fizycznych (po okazaniu dowodu tożsamości), które złożyły deklaracje oraz regularnie wnoszą opłaty,
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej.