Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Z pracy Burmistrza

MEDIATEKA

Zdjęcia z otwarcia Mediateki:
1) -->  kliknij tutaj 
2) -->  kliknij tutaj 
3) -->  kliknij tutaj 

 Film z otwarcia Mediateki

Film z budowy Mediateki

 

Mediateka, stan na 12.09.2022 r., fot. J. Kacza

Mediateka w budowie, stan na 02.06.2022 r.
Dziedzictwo B3

 

Mediateka w Wieleniu w trakcie realizacji prac budowlanych, 31.05.2021r.

Mediateka i Przystanek Edukacja w Wieleniu w trakcie robót budowlanych, 23.03.2021r. 

Budowa mediateki w Wieleniu, Rada budowy, 02.12.2020r.

Rada budowy obiektu mediateki w Wieleniu (WRPO 2014- 2020), 23.10.2020r.

Rada budowy zadania inwestycyjnego pn. Budowa mediateki w Wieleniu (WRPO 2014-2020), 23.09.2020r.

Mediateka w trakcie projektowania 22.05.2020r.

 

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - Budowa MEDIATEKI w Wieleniu” 

 

Podpisanie umowy Mediateka

 

25 listopada 2019r., w Urzędzie Miejskim w Wieleniu została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji pn. „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - MEDIATEKA w Wieleniu”, wybranym w ramach przetargu nieograniczonego, - Firmą P.P.H.U. ALMAR Aneta Ziopaja, z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych; Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu a na jego podstawie wykonanie inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z przylegającym terenem na Centrum Multimedialne - Mediatekę w Wieleniu przy ulicy Jaryńskiej. 

Obiekt będzie składał się z minimum 5 modułów:

• Kina za rogiem

• Biblioteki XXI wieku

• Pracowni Nowoczesnych Technologii

• Centrum Współpracy Wielopokoleniowej

• Centrum Wspierania Rodziny

Ponadto, w projektowanym obiekcie znaleźć się ma mała kawiarenka obsługującą wszystkie w/w moduły obiektu.Inwestycja realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowny koszt realizacji Mediateki to 11.950.000 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na koniec grudnia 2021 roku. 

Podpisano umowę na wykonanie MEDIATEKI w Wieleniu (25.11.2019) (foto)

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

IV TARGI PRODUKTU LOKALNEGO W WIELENIU - OBSZAR REWITALIZOWANY 

 

Język polski IV Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu - 2019 rok

 

 

 

 

 

Plakat Mediateka Kino za rogiem

Plakat Mediateka Kino za rogiem 2