Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
23°C

Rewitalizacja

Prezentacje podsumowujące rewitalizację:

1) Inwestycje w procesie rewitalizacji

2) Rewitalizacja to nie tylko inwestycje

 

Dziedzictwo Ziemi Wieleńskiej

 


<<< WIĘCEJ >>>

 

Dziedzictwo oraz rozwój

 

Wizyta eksperta ds. rewitalizacji Andrzeja Brzozowego w Gminie Wieleń, 04.09.2021r.

Wizyta eksperta ds. rewitalizacji Andrzeja Brzozowego w Gminie Wieleń, 04.09.2021r.

 Spełniamy oczekiwania

Prawda vs Nieprawda

Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na Targowisku Miejskim w Wieleniu, 12.12.2020 r. z życzeniami świąteczno- noworocznymi dla mieszkańców i gości. Promocja planowanych i realizowanych inwestycji w ramach rewitalizacji. <więcej>

  

Pasek loga fundusze europejskie

Rewitalizacja 2.0 UMWW - info
 
Pasek loga fundusze europejskie

Prezentacja "Rewitalizacja Wieleń Wiele możliwości"

Prezentacja Rewitalizacja

Rewitalizacja 2.0 UM Wieleń - info

<<< WIĘCEJ >>>

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

O Rewitalizacji Wielenia, podczas "Świątecznego spotkania Burmistrz Elżbiety Rybarczyk z mieszkańcami Gminy Wieleń" - NOWE MIASTO NA NOWO <więcej>

REALIZACJA REWITALIZACJI WIELENIA

Cieszy bardzo, że rewitalizacja Wielenia zdobywa uznanie wśród ekspertów.

Mówi o nas jeden z współautorów Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Pan Andrzej Brzozowy w latach 2003-2016 pracował w Ministerstwie odpowiedzialnym za dział administracji rządowej rozwój regionalny(od 2013 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).
Od 2015 r. członek Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych w ramach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Projekty Miejskie

 

 Przyznane dofinansowanie

 

 

Pasek loga fundusze europejskie

Nadchodzą wielkie zmiany wizerunkowe w Wieleniu! (01.04.2019) 

Podpisano umowę o wartości 16,5 mln zł! (22.03.2019)

 

WAŻNIEJSZE DOKUMENTY:

1. Harmonogram prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji  >>>

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych >>>

3. "DWA OBSZARY, JEDNA WIZJA REWITALIZACJI CZĘŚCI WIELENIA" - o projekcie w pigułce >>>

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW - WYNIKI ANKIETY KONSULTACYJNEJ

     4.1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI  <<< więcej >>>

     4.2 RAPORT Z KONSULTACJI <<< więcej >>>

5. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wieleń

 

Plakat rewitalizacja

Co to jest rewitalizacja? Na czym polega?

Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych dzielnic miasta. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd miasta. Rewitalizacja, jak mówi jedna z licznych definicji, to: skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.Czym różni się rewitalizacja od innych form ingerencji – naprawiania obiektów w mieście lub fragmentów miasta – takich jak np. renowacja?

Rewitalizacje charakteryzuje się kompleksowością podejścia, podczas gdy inne sposoby interwencji koncentrują się na jednym, najczęściej budowlanym, aspekcie problemów do rozwiązania. Najkrócej rzecz ujmując, renowacja sprowadza się do przywrócenia właściwej kondycji technicznej budynku, choć zdarzają się też renowacje kompleksu obiektów. Rewitalizacja natomiast to metoda interwencji w użytkowane, lecz zdegradowane obszary miasta. Pierwsza różnica, poza kompleksowością podejścia, wynika więc ze skali. Rewitalizacja odnosi się przynajmniej do kilka kwartałów, a często całej dzielnicy i przez to ma znaczenie dużo większe, nie tylko techniczne. U jej celu znajdują się zmiany, w jakości życia - poprawa relacji społecznych i gospodarczych. Jeśli zaczyna się proces rewitalizacji programowanej, to zwykle najpierw widać nową jakość estetyczną – powstaje „coś” nowego, taki symbol zmian. Wraz z nim zaczyna się jednak głębsza zmiana - ścieżka rozwoju. Powstają nowe firmy, lokale handlowe i usługowe, lokalne grupy aktywistów podejmują realizację swoich pomysłów, zaczyna kwitnąć życie. Mieszkający tam ludzie są ci sami, ale inspirowana zmiana – w tym odświeżenie przestrzeni wpływa na zmianę samopoczucia, wyzwala bodźce do działania.


Co jest celem rewitalizacji?

Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie albo wyraźne złagodzenie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach: rozwój gospodarczy - tworzenie miejsc sprzyjających podejmowaniu działalności gospodarczej, nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności ekonomicznej; rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, wykluczeniu) i wzmacnianie integracji społeczności lokalnej; rozwój infrastruktury (przestrzenny) - zachowanie dziedzictwa kulturowego przez remonty, modernizację obiektów i przestrzeni publicznej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.


Gdzie są niezbędne działania rewitalizacyjne?

Przedmiotem działań rewitalizacyjnych są obszary kryzysowe – środowiska, miejsca, fragmenty miasta, które wyraźnie „odstają na niekorzyść” od innych – znajdują się w regresie, nie najlepiej się tam żyje, są niechętnie odwiedzane, zazwyczaj mało bezpieczne i mało atrakcyjne. Metodą na określenia gdzie w mieście występuje tak duże nawarstwienie problemów, że prócz degradacji można mówić już o stanie kryzysu, (jeśli nie jest to oczywiste – zauważane, widoczne) jest wyznaczenie granic takich obszarów na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej m.in. bezpieczeństwa, struktury demograficznej mieszkańców, bezrobocia, ubóstwa, stanu budynków i infrastruktury lub jeszcze innych, kluczowych kryteriów.


Na czym polega planowanie rewitalizacji?

Działania rewitalizacyjne (często nazywane projektami rewitalizacyjnymi) planuje się w taki sposób by się wzajemnie zazębiały (to jest tak, by były komplementarne) oraz aby były skoncentrowane, co najmniej na dwóch płaszczyznach: terytorialnie (to znaczy by były realizowane na obszarze zdegradowanym), oraz problemowo (chodzi o to, aby kilka projektów miało na celu rozwiązanie danego problemu, w rożny sposób, i w różnej skali - co znacząco zwiększa szansę trwałego rozwiązania go, lub usunięcia). Projekty rewitalizacyjne składają się na program, czyli plan działań rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamować proces degradacji i przywrócić żywotność w tym obszarze miasta, który został dotknięty degradacją.

Program rewitalizacji, składający się z projektów jest programem wieloletnim, długofalowym, bowiem proces rewitalizacji jest długotrwały – zajmuje więcej czasu niż prace remontowe czy modernizacyjne, i zazwyczaj nie przychodzi łatwo. Projekty rewitalizacyjne są przygotowywane i realizowane zarówno przez samorząd gminny – jego administrację lokalną i samorządowe jednostki organizacyjne (np. MGOPS) jak i różne podmioty sektora prywatnego – przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, osoby fizyczne – indywidualnie lub grupowo, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp. Cechą charakterystyczną programowania procesu rewitalizacji jest uspołecznienie, czyli prowadzenie go w taki sposób, który umożliwia interesariuszom – partnerom społecznym, uczestnictwo w budowaniu planu działań rewitalizacyjnych. Sposób programowania rewitalizacji odzwierciedla istotę tej metody – współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i osób, zarówno na etapie planowania jak i realizacji projektów rewitalizacyjnych.


Jak wygląda terminarz prac nad zaplanowaniem rewitalizacji w Wieleniu?

Obecnie trwają prace nad Lokalnym Program Rewitalizacji Gminy Wieleń, będzie obejmował działania, które będą zaplanowane do realizacji w najbliższej dekadzie. Przygotowanie programu rozpoczęło się w marcu tego roku. Obecnie trwa zbieranie niezbędnych danych do stworzenia gruntownej analizy uwarunkowań, wewnętrznych 
i zewnętrznych, czynników kryzysowych i zasięgu problemów występujących w Wieleniu. Określono roboczy zakres potrzeb rewitalizacyjnych miasta - problemów do rozwiązania i miejsc, w których występują (jest to tzw. robocza delimitacja obszaru rewitalizacji). Gdy dane zostaną zebrane i uporządkowane, upubliczniona zostanie robocza wersja programu.

Przedstawieniu roboczej wersji programu towarzyszyć będzie zaproszenie do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych, skierowane do sektora prywatnego (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych).

Już 4 czerwca podczas II Targów Produktu Lokalnego, prowadzone będzie pierwsze z trzech otwartych spotkań – część w formie fokusów i warsztatów – dla osób i instytucji z sektora prywatnego, zainteresowanych uczestnictwem w procesie rewitalizacji Wielenia. Zakończenie prac nad programem planowane jest na koniec września br.


 

 

Pasek loga fundusze europejskie

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.