Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Z pracy Burmistrza

NOWE MIASTO NA NOWO

Nowe Miasto

 

 
     
 

 Foto: Neostudio Architekci Poznań

Naostudio Architekci Poznań za projekt rynku w Wieleniu otrzymali nagrodę European Property Awards oraz  I miejsce  w głosowaniu publiczności czytelników  czasopisma  Architektura & Biznes.

Pasek loga fundusze europejskie

Rynek w Wieleniu designboom

Projekt "Nowego Miasta na Nowo" realizowany w ramach projektu: "Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy", znalazł uznanie w jednym z najpopularniejszych

światowych portali piszących o designie i architekturze. <<< więcej >>>

Pasek loga fundusze europejskie

Rynek w Wieleniu na onetPL

 

<<< WIĘCEJ >>>

targ_zyje-Duzy 

Dziedzictwo B1

 

Nowe Miasto w Wieleniu w zimowej odsłonie, 04.01.2021r.

Otwarcie "Nowego Miasta" (WRPO 2014-2020, PROW 2014-2020), 19.09.2020r.

Ruszył handel na nowym Targowisku w Wieleniu

 

Pierwsza zakończona inwestycja w ramach programu rewitalizacji:

 

 

 


Pasek loga fundusze europejskie

 Film z otwarcia Nowego Miasta 2020

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystego otwarcia Nowego Miasta.

  <<<  ZOBACZ  >>>

 


Pasek loga fundusze europejskie

 

Film Nowe Miasto NeoStudio

 

 

Biuro Projektowe NEOSTUDIO Architekci z Poznania - dziękujemy za wyjątkowy projekt oraz przygotowanie filmu promocyjnego z I etapu rewitalizacji Wielenia
- Rynek Miejski wraz z Targowiskiem. <<< ZOBACZ >>>

  

 

Pasek loga fundusze europejskie

 

Timelaps z kamery, która rejestrowała od samego początku rewitalizację Nowego Miasta w Wieleniu.

 

Pasek loga fundusze europejskie

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - Nowe Miasto na NOWO”

Podpisanie umowy NOWE MIASTO

 

12 sierpnia 2019r. w Urzędzie Miejskim w Wieleniu została podpisana umowa z Wykonawcą inwestycji pn. „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - Nowe Miasto na NOWO”, wybranym w ramach przetargu nieograniczonego, - Firmą VIABUD Sp. z. o.o., Sp. K., z siedzibą w Walkowicach.

Przedmiotem inwestycji jest budowa płyty rynku miejskiego (przy ul. Nowe Miasto), wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (utwardzenia, wjazdy, komunikacja wewnętrzna na działce uzbrojenie terenu, śmietniki), małej architektury takich jak: wiata przystankowa, fontanna typu plaza, parkowe formy techniczne betonowych rzeźb – Parkour, Skateboard, maszty flagowe, rzeźba wraz z postumentem, ławki, stojaki rowerowe i parkowe kosze na śmieci, elementy tzw. przeszkodowe oraz układami dekoracyjnymi zieleni i posadzki. Projektowane obiekty wchodzą w skład przewidzianej w rozwoju Gminy rewitalizacji placu Nowego Miasta, gdzie tworzy się miejsce pod różne funkcje w nowej, nowoczesnej odsłonie.

W zakres zadania wchodzi również fragment ul. Nadnoteckiej, w którym planuje się przebudowę części pasa drogi kamiennej - połączenie z projektowanymi bulwarami oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszych, podjazdów i korektę zagospodarowania zieleni. Planowana inwestycja jest jednym z etapów realizacji rewitalizacji.

Wartość podpisanej umowy, to nie całe 3 990 0000 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych; Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 31 maj 2020 roku. 

„Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy - Nowe Miasto na NOWO” (13.08.2019) (foto) 

Plakat NOWE MIASTO 1

Plakat NOWE MIASTO 2

Plakat NOWE MIASTO 3

III TARGI PRODUKTU LOKALNEGO W WIELENIU - OBSZAR REWITALIZOWANY 


Język polski III Targi Produktu Lokalnego w Wieleniu - 2018 rok