Miasto i Gmina Wieleń

PROW

Przebudowa świetlicy wiejskiej we Wrzeszczynie
 Przebudowa świetlicy wiejskiej we Folsztynie
 Promocja lokalnych produktów - przebudowa targowiska miejskiego w Wieleniu

 

 

Budowa sieci wodociągowej Hamrzysko