Miasto i Gmina Wieleń

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego o średniej szerokości 7 metrów o nawierzchni z kostki betonowej polbruk wraz z wjazdami na posesje w granicy działki drogowej. Szerokość części jezdnej to 4,5 m, z uwagi na uwarunkowania terenowe część piesza odcinkowo jest zawężona do szer. 1,35 m. W miejscach gdzie szerokość pasa drogowego jest większa poza częścią utwardzoną zagospodarowano zieleń. Odwodnienie zapewniono poprzez włączenie wpustów drogowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Łącznie wykonano odcinek drogowy o długości ok. 450 mb. 

Podpisanie umowy dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu”

Rozpoczęcie robót na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu”

Zakończenie prac na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Bęglewskiej w Wieleniu”

 

W ramach inwestycji wybudowano parking obejmujący 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz odcinek drogi pomiędzy ulicą Kasprzaka i Wybickiego. Odwodnienie terenu utwardzonego wykonano poprzez podłączenie wpustów ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej. W obrębie placu zamontowano trzy słupy z pięcioma oprawami oświetlenia drogowego. Wprowadzono także oznakowanie dla utworzonego rozwiązania komunikacyjnego.

Podpisanie umowy dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu”

Trwa budowa parkingu przy ul. Kasprzaka w Wieleniu

Przy ulicy Kasprzaka w Wieleniu powstaje parking

Zakończono budowę parkingu przy ulicy Kasprzaka w Wieleniu

 

Inwestycja została przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym na bazie opracowanego programu funkcjonalno- użytkowego przygotował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, a następnie na jej podstawie wybudował sieć oświetlenia drogowego.

W ramach zadania na obu wieleńskich osiedlach wybudowano sieć zasilającą oraz zamontowano słupy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła. Łącznie na osiedlu Międzylesie oraz Zatorze w Wieleniu wybudowano sieć o długości 4,487 km oraz zamontowano 96 punktów oświetleniowych.

Koszt inwestycji, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, to kwota 561.126,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2020- 2021. Była to największa inwestycja związana z budową sieci oświetlenia drogowego realizowana przez wieleński samorząd.

Ruszyły roboty budowlane przy budowie oświetlenia w Wieleniu

Budowa oświetlenia wieleńskich osiedli

Zakończono budowę oświetlenia drogowego wieleńskich osiedli

 

Inwestycja została przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym na bazie opracowanego programu funkcjonalno- użytkowego przygotował dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji i pozwoleń, a następnie na jej podstawie wybudował sieć oświetlenia drogowego.

W ramach zadania na obu wieleńskich osiedlach wybudowano sieć zasilającą oraz zamontowano słupy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła. Łącznie na osiedlu Międzylesie oraz Zatorze w Wieleniu wybudowano sieć o długości 4,487 km oraz zamontowano 96 punktów oświetleniowych.

Koszt inwestycji, tj. opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych, to kwota 561.126,00 zł. Zadanie realizowano w latach 2020- 2021. Była to największa inwestycja związana z budową sieci oświetlenia drogowego realizowana przez wieleński samorząd.

Ruszyły roboty budowlane przy budowie oświetlenia w Wieleniu

Budowa oświetlenia wieleńskich osiedli

Zakończono budowę oświetlenia drogowego wieleńskich osiedli

 

W ramach zadania wybudowany zostanie obiekt sali parterowej wraz z antresolą. Na parterze usytuowane będzie główne pomieszczenie sali, zadaszony taras, sanitariaty, zaplecze gospodarcze oaz kotłownia. Na antresoli przewidziano pomieszczenie świetlicy środowiskowej. Wewnątrz obiektu usytuowana będzie winda dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiająca korzystanie z obu poziomów obiektu. Zagospodarowanie terenu przyległego obejmie budowę zadaszonej sceny, wykonanie nawierzchni utwardzonych pod dojścia, miejsca postojowe, zagospodarowanie zieleni.

Dofinansowanie dla Gminy Wieleń na budowę wspólnej sali wiejskiej dla wsi Marianowo i Herburtowo

Umowa na budowę wspólnej sali wiejskiej dla sołectw Marianowo i Herburtowo podpisana

Ruszyła budowa wspólnej sali wiejskiej dla sołectw Marianowo i Herburtowo

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyłącze w obrębie wsi Nowe Dwory, wodociągowanie ulicy Polnej w Rosku oraz zabudowań Rosko Wybudowanie oraz wodociągowanie osiedla Międzylesie w Wieleniu. Łącznie, w ramach podpisanej umowy, wykonana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 3,79 km. Zakończenie prac planowane jest na czwarty kwartał br. Inwestycja realizowana jest na bazie opracowanych wcześniej projektów budowlanych. Umowny koszt prac budowlanych to 690.768,00 zł. W drugiej połowie roku planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy prac wodociągowych w obrębie m. Gulcz Wybudowanie oraz ulicy Pilskiej i Alei Zamkowej w Wieleniu.  

2 MILIONY DOFINANSOWANIA DLA GMINY WIELEŃ!

Podpisanie umowy na prace wodociągowe

Trwają prace wodociągowe

 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę magistrali wodociągowej wraz z przyłączami do posesji o łącznej długości 1,88 km w obrębie Alei Zamkowej wraz z doprowadzeniem sieci wodociągowej do obiektów śluzy nad Notecią w Wieleniu. Prace zrealizowano na podstawie projektu budowlanego opracowanego w latach 2019 -2021.

Podpisanie umowy na prace wodociągowe Al. Zamkowa w Wieleniu z przedstawicielem Zakładu Robót Instalacyjno Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. Złotów 

Trwają prace wodociągowe w Wieleniu

Zakończono prace wodociągowe przy Alei Zamkowej w Wieleniu

 

Prace wodociągowo- kanalizacyjne w gminie Wieleń

 

W ramach prac wodociągowych wykonano sieć wodociągową w obrębie os. Międzylesie w Wieleniu (II część), odcinek sieci w m. Nowe Dwory oraz pierwszy etap prac związanych z wodociągowaniem Gulcz Wybudowanie. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 1,88 km. 

Podpisanie umowy na kolejny zakres prac wodociągowych

Trwają prace wodociągowe w Wieleniu

Prace wodociągowe w toku

Prace wodociągowo- kanalizacyjne w gminie Wieleń