Miasto i Gmina Wieleń

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

aawielen_tablica_os_Drawskie_kwalif_05_2023  

W ramach zadania wykonane zostaną nawierzchnie utwardzone jezdni oraz chodników w obrębie ulic: Jarzębinowa, Akacjowa, Bukowa, Topolowa, Jesionowa, odcinek ciągu pieszo- jezdnego łączący ulicę Bukową z Akacjową, oraz odcinek ulicy Przemysłowej od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ulicą Topolową. Odwodnienie wykonanych nawierzchni zostanie zapewnione poprzez podłączenie kratek ulicznych ściekowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Obszar planowanego do budowy układu drogowego zostanie wyposażony w przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem. Wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome. Wybudowane zostaną dwa włączenia do drogi wojewódzkiej: w ciągu ulicy Akacjowej oraz w obrębie odcinka ulicy Przemysłowej. Zachowane zostanie także istniejące włączenie do drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Jesionowej. Łącznie wybudowanych zostanie 1,269 km dróg.

 

 

Kolejne dofinansowanie na poprawę stanu dróg w Gminie Wieleń 

Dofinansowanie na budowę dróg

Podpisanie umowy z wykonawcą robót na przebudowę dróg w Wieleniu

Trwają prace drogowe w Wieleniu

Przebudowa dróg w Wieleniu w trakcie realizacji 

Zakończono przebudowę dróg w Wieleniu