Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Dla Mieszkańca

Sport i rekreacja

Wykaz klubów i stowarzyszeń sportowych w gminie Wieleń, 
które prowadzą zarejestrowaną działalność
(rejestry stosowne do formy organizacyjnej)

/w kolejności alfabetycznej/


Klub Sportowy „Debiut” Wieleń
ul. Błonie 20, 64 – 730 Wieleń

e-mail: debiut.wielen@gmail.com 
REGON: 302546030, NIP: 7632127282

Klub Sportowy „Victoria” Miały
ul. Rzeczna 2, 64-735 Miały

e-mail: victoria.mialy@gmail.com , http://www.mialy.pl/klub-sportowy-mialy-74/Pl/ 
Nr 39 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzonej przez Starostę Czarnkowsko- Trzcianeckiego

REGON: 361743922, NIP: 7632129660

Ludowy Zespół Sportowy „Noteć Rosko” 
Rosko, ul. Podgórna 5, 64 – 730 Wieleń

e-mail: mechanikwp@steico.pl , http://notecrosko.futbolowo.pl/ 
Nr 3 w rejestrze Starosty Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Ludowy Zespół Sportowy „ORLIKI” Folsztyn
Folsztyn 45, 64 – 730 Wieleń 

REGON: 300087204

Miejski Klub Sportowy „FORTUNA” Wieleń
ul. Pilska, 64 – 730 Wieleń 
http://mksfortuna.futbolowo.pl/

Międzyszkolny Klub Sportowy „Muszkiet”  
ul. Jana Pawła II 3, 64 – 730 Wieleń
e-mail: muszkiet.wielen@wp.pl
Nr 24- wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzonej przez Starostę Czarnkowsko- Trzcianeckiego 

Młodzieżowy Klub Sportowy LZS „TARZANI” Wrzeszczyna
ul. Polna, Wrzeszczyna, 64 – 730 Wieleń

NIP 763-208-11-43 
http://tarzani.futbolowo.pl/

Młodzieżowy Klub Sportowy LZS „Orzeł” Gulcz
Gulcz, ul. Czarnkowska 21, 64 – 730 Wieleń


Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
ul. Szkolna 4, 64 – 730 Wieleń

e-mail: tomkolarek@gmail.com , www.maraton.wielen.pl 
Nr 05- wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Uczniowski Klub Sportowy „ŻYLETA” Wieleń
http://zyletawielen.futbolowo.pl/

Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu
ul. Dworcowa 6c/26, 64 – 730 Wieleń 
Nr 11- wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzonej przez Starostę Czarnkowsko- Trzcianeckiego