Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Oświata

Stacja meteorologiczna w SP 1 już działa

Stacja meteorologiczna w SP 1 już działa!

W dniu 3 grudnia 2019r. na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu została zamontowana pierwsza w naszej gminie stacja meteorologiczna, która powstała dzięki pozyskaniu przez Gminę Wieleń dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa przyszkolnego ogródka dydaktycznego – stacji meteorologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu Wieleń ul. Szkolna 4”. W ogródku dydaktycznym posadowiono klatkę meteorologiczną, która została wyposażona w statyw na psychometr Augusta, termometr cieczowy szklany minimalny, termometr cieczowy szklany maksymalny, barometr mechaniczny tarczowy oraz automatyczną stację meteorologiczną on-line. Zamontowano również deszczomierz Hellmanna standardowy 200cm2 ze stojakiem i wiatromierz Wilda. Zakupione zostały przenośne instrumenty do ogródka meteorologicznego (wiatromierz elektroniczny ręczny, anemometr, termometr bezkontaktowy pirometr, miernik natężenia dźwięku hałasu, termometr laboratoryjny z sondą szpilkową) a poletko pomiarowego zostało wyposażone w termometr przygruntowy minimalny ze statywem, termometr gruntowy kolankowy ze statywem, tyczkę śniegową i deskę śniegową. Dzięki uruchomieniu stacji meteorologicznej wszyscy mieszkańcy gminy Wieleń mogą na bieżąco śledzić stan pogody w Wieleniu. Na stronie znajdują się takie parametry pogodowe jak temperatura powietrza, wilgotność powietrza i prędkość wiatru. Dane są dostępne na stronie wieleńskiej jedynki pod adresem www.spwielen.pl Całkowity koszt uruchomienia całej stacji zamknął się kwotą 23.900,00 złotych, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosło 50% tj. 11.950,00 złotych, pozostałe środki to wkład własny gminy Wieleń.