Miasto i Gmina Wieleń

Urząd Miejski

ZASTĘPCA BURMISTRZA WIELENIA
Jan Graczyk

Kontakt:
tel: 67 2561004, fax: 67 2561021, e-mail: sekretariat@wielen.pl
Przyjęcia interesantów:
W poniedziałki: od godz. 9.00 do godz. 15.00

SKARBNIK GMINY WIELEŃ 
Agnieszka Gapska

Kontakt:

tel: 67 2531503, fax: 67 2561021, e-mail: skarbnik@wielen.pl

SEKRETARZ GMINY WIELEŃ  
Krystyna Heppner

Kontakt:
tel: 67 2531529, fax: 67 2561021, e-mail: sekretarz@wielen.pl

DANE DO KONTAKTU:

 

Urząd Miejski w Wieleniu
ul. Kościuszki 34
64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie
tel. 67 256 11 70
e-mail: Wielen_UM@wokiss.pl

Kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego <więcej>