Miasto i Gmina Wieleń

WFOŚiGW

Budowa przedszkolnego ogródka dydaktycznego
 Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego
 Działania na rzecz ochrony pszczół