Miasto i Gmina Wieleń

Oświata

Lp.  Nazwa Rok wydania  Strona   Otwórz
1. Kronika powstania szkoły średniej w Wieleniu

2017

   
2. W stulecie szkoły (Gulcz)

2011

   
3. Gimnazjum w Rosku

2010

   
4. Gimnazjum w Wieleniu 1999 - 2009

 2009

   
5. 100 lat Szkoły Podstawowej w Wieleniu (1908-2008)

2008 

  LINK
6.

Międzynarodowa Szkoła Jakości V sesja -

Dobre zarządzanie w sektorze publicznym

2003

  LINK
7. Jest liceum w Wieleniu

2002

   
8.

Możliwości, oczekiwania, uwarunkowania

i potrzeby lokalnej polityki edukacyjnej... 

2001

   

9.

Gmina - magazyn fundacji promocji gmin polskich, 40/2000

2000

   
10. Gminny zegar doskonalenia nauczycieli

1999