Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: Dla Mieszkańca

Ochrona Środowiska

Informacja o zakończeniu zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O PLANOWANYCH ZABIEGACH ARGOLOTNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZWIĄZANYM Z TYM WPROWADZENIEM OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU 

DECYZJA NR 9/24 NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA POTRZEBOWICE z dnia 15 kwietnia 2024 roku w sprawie ustanowienia zakazu wstępu do lasu

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH ARGOLOTNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZWIĄZANYM Z TYM WPROWADZENIEM OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieleń w 2024 r. 

 

Zaproszenie na spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim  

Program Priorytetowy „Moja Woda” na rok 2023

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieleń w 2023 r. 

Sprawozdanie z badania - jezioro Czerwone Wieleń

Sprawozdanie z badania - jezioro Dzierżążno Wielkie

Sprawozdanie z  badania - jezioro Biała

Sprawozdania z badania - jezioro Mężyk

Aktualizacja z dnia 27.04.2023 dotycząca wydłużenia terminów planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin. 

Aktualizacja z dnia 21.04.2023 dotycząca planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin.

Aktualizacja z dnia 20.04.2023 dotycząca planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin. 

Decyzja nr 6/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice

Ogłoszenie nt. planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin

Etykieta środka Foray 76B

Mapa zabiegów Agrolotniczych

 

Aktualizacja z dnia 18.04.2023 dotycząca planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin.

Ogłoszenie nt. planowanych zabiegów agrolotniczych z użyciem środków ochrony roślin - Nadleśnictwo Krucz.

Etykieta środka Foray 76B

Mapa z lokalizacją pól zabiegowych 2023 rok

 

KOMUNIKAT KĄPIELISKOWY nr 21 z dnia 22.07.2022 r.

Komunikat kąpieliskowy nr 20 z dnia 21.07.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zbiornik retencyjny w Wieleniu

Jezioro Białe w Białej

Jezioro Górne w Mężyku

Jezioro Dzierżążno w Dzierżążnie Wielkim

 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wieleń w 2022 roku
2. Ogłoszenie o ,,Wykonaniu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024''
3
. Wyniki badań wody:
- Jezioro Dzierżążno
- Jezioro Górne
- Jezioro  Białe
- Zbiornik retencyjny w Wieleniu
4. Warsztat: minimalizacja konfliktów na linii wilk- człowiek

Film promujący program "Czyste powietrze" w gminie Wieleń

Informacje o programie "Czyste powietrze"

Informacje o programie "Moje ciepło"

Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin - Nadleśnictwo Krucz

 

Informacja o planowanych zabiegach z zastosowaniem środków ochrony roślin - Nadleśnictwo Potrzebowice