Miasto i Gmina Wieleń
Powróć do: strona główna

Herb Barwy Logo Gminy

Symbolika

Symbolika w architekturze

1) Herb i flaga
Herb Wielenia                  Flaga wielenia
 

Uchwała Nr 210/XV/2020 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 26.06.2020 w sprawie zasad i warunków używania herbu oraz barw gminy WieleńHerb Wielenia należy do godeł alegorycznych

"Heraldyka jest niezmiernie ważna dla wszystkich samorządów."
(...) Herb, barwa, znak są bowiem wyróżnikami małych ojczyzn
i służą zarówno integracji środowiska, jak i jego promocji."
"Wspólnota Powiatowa," nr 6, 9 grudnia 2000 r.


Spośród 18 jeleni eksponowanych w polskich herbach - herb Wielenia charakteryzuje poprawność heraldyczna oraz obroża. Publikacje fachowe podają herb Wielenia jako przykład godła alegorycznego z fauną polskich lasów. ("Godło i Barwa Polski Samorządowej," Instytut Wzornictwa Przemysłowego Warszawa, 1998.).

[Więcej - kliknij w okładkę]Herb Gminy Wieleń jest symbolem społeczności miasta i gminy Wieleń, wyrazem autonomii jej samorządu i stanowi zabytek kultury.

- Herbem gminy Wieleń jest jeleń leżący na zielonym podłożu ze złotym porożem, kopytami i obrożą (żółty) zwrócony w prawą stronę tarczy.

- Tarcza ma kształt gotycki, zaokrąglana u dołu.

- Tarcza jest o polu białym (srebro) i zielonym podłożu.

- Godłem jest jeleń w pozycji leżącej z prawą przednią nogą podniesioną do góry i zgiętą w kolanie.

- Na szyi jelenia jest złota obroża, która stanowi symbol upamiętniający historię związaną z utratą niepodległości.

- Godło, jeleń jest stylizowany zgodnie z konwencją obowiązującą w heraldyce i ma mocny, czarny obrys.Flaga gminna jest flagą trójstrefową w barwach herbu:

1) Flaga stanowi prostokąt w stosunku wysokości do długości jak 5:8,

2) Flaga składa się z trzech równych pasów w układzie poziomym, równoległym,

3) Barwami gminy są biel, czerwień i zieleń,

4) Barwy herbu przeniesiono na flagę w kolejności:

a) pas górny w kolorze pola tarczy (biały),

b) pas środkowy w kolorze godła (czerwony),

c) pas dolny w kolorze pola tarczy- podłoża (zielony).

2)  Logo "Z natury najlepsze"

Logo Wieleń z natury najlepsze


Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 129/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia logotypu Miasto i Gmina Wieleń "Z Natury Najlepsze"

 

[Więcej - kliknij w okładkę]

3) Notecki Skrzat

 

 

Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 80/2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie ustanowienia wzoru maskotki Gminy Wieleń "Notecki Skrzat" oraz zasad korzystania z tego wzoru

"Legenda o Noteckim Skrzacie. Wędrówka pierwsza"

Legenda o Noteckim Skrzacie

 

Gra eukacyjna MEMORY - Wędrówka z Noteckim Skrzatem

Gra terenowa geocaching - "Znajdź Noteckie Skrzaty"

 4) Znak "Wieleń - wiele możliwości"

 Wieleń - wiele możliwości

Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Wielenia z dnia 2 września 2020 r. w sprawie przyjęcia znaku "WIELEŃ-WIELE MOŻLIWOŚCI" oraz zasad korzystania z tego znaku

Rewitalizacja

5) Statuetka "Drzewo"
Statuetka Drzewo

 

Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 124/2016 z dnia 15.09.2016 w sprawie zasad przyznawania statuetki DRZEWO - nagrody Burmistrza Wielenia

Spot "Drzewo"

 

Wyeksponowanie symboliki w architekturze Wielenia

Nowe Miasto na nowo w Wieleniu

 

 

6) Statuetka "Sukces"

Statuetka Sukces

 

Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 208/2017 z dnia 02.10.2017 w sprawie ustanowienia statuetki SUKCES - nagrody Burmistrza Wielenia i określenia zasad jej przyznawania

Spot "Sukces"


Wyeksponowanie symboliki w architekturze Wielenia

"Sukces" - logo hali sportowo - widowiskowej w Wieleniu

7) Statuetka "Noteckie skrzydła"

Statuetka Noteckie Skrzydła

 

Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 222/2017 z dnia 07.11.2017 w spawie nagrody Burmistrza Wielenia w dziedzinie kultury

Spot "Noteckie Skrzydła"

 Wyeksponowanie symboliki w architekturze Wielenia

fotos-10515 

"Noteckie Skrzydła" na Przystanku Edukacja w Wieleniu

 

 

 

DSC08676 
 

"Noteckie Skrzydła" - Mediateka w Wieleniu 

 

Broszura "Systemowa organizacja i wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, kultury fizycznej i turystyki w gminie Wieleń"

Broszura Systemowa Organizacja
 
HIT 2017

 

 

 

8) Księga  identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej